Obchodní podmínky

Před odesláním své přihlášky a účastí na kurzech si prosím pečlivě přečtěte tyto obchodní podmínky.

Podmínky účasti na lekcích

  • Pořadatel ani lektor nenesou odpovědnost za věci přinesené a odložené ve studiu (oblečení, cennosti, peníze,…).

  • Pořadatel ani lektor nenesou odpovědnost za zdravotní stav účastníků lekcí a seminářů. O svém zdravotním stavu daného lektora vždy předem informujte, případně ihned po vyskytnutí problému.

  • Nedoporučujeme začínat s tancem v průběhu těhotenství. Pokud se tanci již nějakou dobu věnujete, můžete pokračovat i v těhotenství po konzultaci se svým ošetřujícím lékařem. O svém stavu nezapomeňte včas informovat svého lektora.

  • Pokud dojde k poškození vybavení studia vaší vinou, budete muset uhradit vzniklou škodu.

Storno podmínky, nahrazování zameškaných lekcí

  • Zálohy na kurzy a semináře jsou nevratné.

  • Nahrazování zameškaných lekcí je možné po dohodě s vaším lektorem na některém z dalších kurzů probíhajích ve studiu. Nahrazování musí proběhnout po dobu trvání vašeho kurzu, po jeho skončení již nahrazování není možné.

Reklamy