O škole

Tribellis, specializovaná taneční škola a taneční studio v Praze. Našim cílem je poskytovat komplexní vzdělání v oblasti břišních tanců a také prostor pro růst našich studentek a studentů.

Kromě výuky břišních tanců se u nás věnujeme také nejrůznějším stylizacím jako jsou American Tribal Style, tribal fusion a další. Výuku doplňují tanečně-pohybové lekce a různá cvičení, které pomáhají s rozvojem schopností, fyzické kondice a techniky tanečníků.

Mimo to se snažíme studenty vzdělávat v oblasti historické, kulturní i hudební tak, abychom jim umožnili získat celkový přehled o tomto rozmanitém tanečním umění, jeho původu a kulturně-historických souvislostech.

Několikrát ročně také v prostorách studia pořádáme studentské hafly, které umožňují studentům získat zkušenosti s vystupováním před publikem a nadále je rozvíjet v přátelské a podporující atmosféře.

This slideshow requires JavaScript.

Reklamy